روستا دانلود

جمله های زیبا

جمله های زیبا

جمله های زیبا

جمله های زیبا

جمله های زیبا

اسلاید شو

جمله های زیبا

دانلود مجموعه جمله های زیبا و  ماندگار

دانلود مجموعه جمله های زیبا و  ماندگار

دانلود در یک فایل PDF

نمومه ای از جمله ها

  اگر کسی یکبار به تو خیانت کرد این اشتباه از اوست ،

اگر کسی دوبار به تو خیانت کرد این اشتباه از توست
(*شکسپیر*)

ادامه مطلب

مطالب سایت بر حسب

جدول لیگ

خرید اشتراک ویژه