روستا دانلود

فیس سیمونه پروتا 1

افتخارات آ اس رم سری آ: نایب قهرمانی در سال‌های ۲۰۰۶،۲۰۰۷،۲۰۰۸،۲۰۱۰ کوپا ایتالیا: قهرمانی در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ نایب قهرمانی در سال‌های ۲۰۰۵،۲۰۰۶،۲۰۱۰ سوپرکاپ ایتالیا: قهرمانی در سال ۲۰۰۷ نایب قهرمانی در سال‌های ۲۰۰۶،۲۰۰۸،۲۰۱۰ تیم ملی ایتالیا قهرمانی در جام جهانی ۲۰۰۶ قهرمانی در جام جوانان زیر ۲۱ ساله‌های اروپا سال ۲۰۰۰  ساخته شده توسط روستا دانلود (علی رضا) جایگزین Macheda در تیم ملی ایتالیا منبع:ROSTADOWNLOd  کبی بدون ذکر  منبع و سازنده حرام است و ما هیچ…

فیس سیمونه پروتا 1

روستا دانلود

فیس سیمونه پروتا 1 دانلود کاور با اندازه اصلی
کد 631

فیس سیمونه پروتا 1

خلاصه داستان :

افتخارات آ اس رم سری آ: نایب قهرمانی در سال‌های ۲۰۰۶،۲۰۰۷،۲۰۰۸،۲۰۱۰ کوپا ایتالیا: قهرمانی در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ نایب قهرمانی در سال‌های ۲۰۰۵،۲۰۰۶،۲۰۱۰ سوپرکاپ ایتالیا: قهرمانی در سال ۲۰۰۷ نایب قهرمانی در سال‌های ۲۰۰۶،۲۰۰۸،۲۰۱۰ تیم ملی ایتالیا قهرمانی در جام جهانی ۲۰۰۶ قهرمانی در جام جوانان زیر ۲۱ ساله‌های اروپا سال ۲۰۰۰  ساخته شده توسط روستا دانلود (علی رضا) جایگزین Macheda در تیم ملی ایتالیا منبع:ROSTADOWNLOd  کبی بدون ذکر  منبع و سازنده حرام است و ما هیچ… ادامه متن

افتخارات

آ اس رم

  • سری آ:

نایب قهرمانی در سال‌های ۲۰۰۶،۲۰۰۷،۲۰۰۸،۲۰۱۰

  • کوپا ایتالیا:

قهرمانی در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ نایب قهرمانی در سال‌های ۲۰۰۵،۲۰۰۶،۲۰۱۰

  • سوپرکاپ ایتالیا:

قهرمانی در سال ۲۰۰۷ نایب قهرمانی در سال‌های ۲۰۰۶،۲۰۰۸،۲۰۱۰

تیم ملی ایتالیا

  • قهرمانی در جام جهانی ۲۰۰۶
  • قهرمانی در جام جوانان زیر ۲۱ ساله‌های اروپا سال ۲۰۰۰

 ساخته شده توسط روستا دانلود (علی رضا)

جایگزین Macheda در تیم ملی ایتالیا

منبع:ROSTADOWNLOd

 کبی بدون ذکر  منبع و سازنده حرام است و ما هیچ رضایتی نداریم.

لینک دانلود: