روستا دانلود

فیس رشدی رچبر دروازبان تیم ملی ترکه و تیم بارسلونا

فیس رشدی رچبر دروازبان تیم ملی ترکه و تیم بارسلونا رشدی در سال ۱۹۹۴ و در ۲۱ سالگی به تیم ملی فراخوانده شد و در مسابقات یورو ۹۶ و یورو ۲۰۰۰ و یورو ۲۰۰۸ و همچنین در جام جهانی ۲۰۰۲ از دروازهٔ ترکیه محافظت نمود. او در سال ۲۰۰۲ به عنوان دروازه بان سال اروپا شناخته شد و پس از آن راهی تیم فوتبال بارسلونا اسپانیا گردید. وی در سال ۲۰۰۷ از تیم فنرباغچه جدا شد و به بشیکتاش پیوست       پست در کانال تلگرام کلیک کنید.(https://t.me/rostadownload/400) این فیس فروشی است برای خرید از طریق تلگرام به…

فیس رشدی رچبر دروازبان تیم ملی ترکه و تیم بارسلونا

روستا دانلود

فیس رشدی رچبر دروازبان تیم ملی ترکه و تیم بارسلونا دانلود کاور با اندازه اصلی
کد 736

فیس رشدی رچبر دروازبان تیم ملی ترکه و تیم بارسلونا

خلاصه داستان :

فیس رشدی رچبر دروازبان تیم ملی ترکه و تیم بارسلونا رشدی در سال ۱۹۹۴ و در ۲۱ سالگی به تیم ملی فراخوانده شد و در مسابقات یورو ۹۶ و یورو ۲۰۰۰ و یورو ۲۰۰۸ و همچنین در جام جهانی ۲۰۰۲ از دروازهٔ ترکیه محافظت نمود. او در سال ۲۰۰۲ به عنوان دروازه بان سال اروپا شناخته شد و پس از آن راهی تیم فوتبال بارسلونا اسپانیا گردید. وی در سال ۲۰۰۷ از تیم فنرباغچه جدا شد و به بشیکتاش پیوست       پست در کانال تلگرام کلیک کنید.(https://t.me/rostadownload/400) این فیس فروشی است برای خرید از طریق تلگرام به… ادامه متن

فیس رشدی رچبر دروازبان تیم ملی ترکه و تیم بارسلونا


رشدی در سال ۱۹۹۴ و در ۲۱ سالگی به تیم ملی فراخوانده شد و در مسابقات یورو ۹۶ و یورو ۲۰۰۰ و یورو ۲۰۰۸ و همچنین در جام جهانی ۲۰۰۲ از دروازهٔ ترکیه محافظت نمود. او در سال ۲۰۰۲ به عنوان دروازه بان سال اروپا شناخته شد و پس از آن راهی تیم فوتبال بارسلونا اسپانیا گردید. وی در سال ۲۰۰۷ از تیم فنرباغچه جدا شد و به بشیکتاش پیوست